CourseCraft

TAROT Del 3 Hoffkortene

Velkommen til kurset

TAROT steg for steg

Del 3 Hoffkortene

Hoffkortene går for å være de vanskeligste å lære seg. Når jeg spør mine kursdeltakere og andre som er interessert i tarot hva de synes er vanskelig med tarot, da svarer fire av fem hoffkortene.
Jeg strevde også lenge med å skjønne disse kortene når de dukket opp i et tarotlegg. Mens de øvrige kortene i kortstokken faktisk gjør noe eller føler noe eller tenker noe, så syntes jeg hoffkortene virket overlegne, tause og - ja, av og til fiendtlige, rett ut sagt.
Men slik kunne det jo ikke fortsette, og jeg bestemte meg for å ta et krafttak for å lære å skjønne hva hoffet ville i en tarotlesing. Jeg fant noen metoder som virkelig virket, og det er de beste metodene jeg deler med deg i dette kurset.
Hvis du setter av tid, går inn for saken, så vil du aldri mer stusse over et hoffkort. Det går nemlig an å få et godt forhold til disse kortene.
Det er jeg det beste beviset for.